VFU Brno ŠZP Nový Jičín - Středisko rostlinné výroby, provoz výroby krmiv

Hlavní zaměření činnosti:

  • Výroba krmných směsí pro všechny kategorie zvířat, kapacita 8 000 tun ročně
  • Zpracování obilovin, mačkání, šrotování kapacita 3 000 tun ročně
  • Obchodní činnost na úseku krmných směsí, doplňkových krmných směsí a ostatních krmiv
  • Skladování s kapacitou 6 000 tun
  • Posklizňová úprava obilovin a dalších komodit (od roku 2001)

 

Vedoucí provozu:
Ing. Miroslav Fabík
Telefon: 556 749 739, 556 749 314
Mobil: +420 606 644 907
E-mail: szp.pzk@mujbox.cz