VFU Brno ŠZP Nový Jičín - Středisko rostlinné výroby


Rostlinná výroba:


Výměra: 3 150 ha zemědělské půdy, z toho 2570 ha orné půdy.

Středisko rostlinné výroby je zaměřeno z převážné části na zabezpečení produkce krmiv pro živočišnou výrobu. Obiloviny jsou v osevní struktuře zastoupeny z téměř 50 % , přičemž převážnou část produkce tvoří krmné odrůdy pšenice ozimé a ječmene ozimého, doplněné ječmenem jarním. Na části ploch obilovin jsou pěstovány sladovnické odrůdy ječmenů, část ploch pšenice ozimé slouží k množení osiv. Mimo obiloviny jsou pěstovány na části ploch plodiny pro prodej ( řepka olejka, mák, množení semenného jetele, množení semen jednoletých i víceletých trav.

Vedoucí střediska:
Ing. Lukáš Balcar
Telefon: +420 556 749 316
Mobil: +420 606 628 604
E-mail:  rv.vfub@seznam.cz

Ekonom střediska:
Ing. Dana Strnadlová
Telefon: +420 556 713 990
E-mail: rv.vfu@seznam.cz

Agronomové:
Ing. Radomír Hanzelka
Telefon: +420 556 713 991
Mobil: +420 606 644 575

Ing. Jiří Sič
Telefon: +420 556 713 987
Mobil: +420 606 644 581

Ing. Kristýna Randusová
Telefon: +420 556 713 987
Mobil: +420 724 310 356

Mechanizator
Ing. Zdeněk Šimeček
Telefon: + 420 556 713 987
Mobil: +420 606 644 637